საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის საინვესტიციო პოტენციალი პანდემიის პირობებში