28 ოქტომბერს თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა "Building Green Smart & Livable Cities"